Tempo 100


Siden 2002 har det været muligt at få godkendt sit danske vogntog bestående af fx personbil med campingvogn og/eller trailer godkendt til 100 km/t ved kørsel i Tyskland på motor- og motortrafikveje.

I mellemtiden er udviklingen - set med en dansk campists briller - gået i den helt rigtige retning, dels fordi kravene til godkendelsen blev lempet i oktober 2005, dels fordi man nu kan få godkendelsen i Danmark.

Vores Tempo 100-godkendelse

Vi fik vores campingvogn Tempo 100-godkendt i starten af august 2007 på FDM's testcenter i Hillerød. Det tog ca. 20 minutter, og kostede os 450,- kr. da vi er FDM-medlemmer. Det meste af tiden gik med at synsassistenten udfyldte papirerne efter først at have taget et hurtigt kig på campingvognen. En uges tid senere dumpede godkendelsespapirerne og Tempo 100-mærkaten ind ad brevsprækken.

Vores Tempo 100-godkendte campingvogn
Vores Knaus Azur 500 FU blev Tempo 100-godkendt i august 2007.

Vores Knaus Azur 500 FU har en godkendt totalvægt på 1.400 kg jf. registreringsattesten, og vores bils egenvægt er 1.450 kg jf. registreringsattesten. Bilens egenvægt er således 50 kg højere end campingvognens totalvægt, og vi er derfor ikke afhængige af den »køreklare vægt« (egenvægt + 125 kg) for at måtte køre efter Tempo 100-reglerne.

Nye, lempeligere regler og vilkår

Fra og med april 2007 kan godkendelserne som nævnt klares i Danmark hos bl.a. FDM, Applus+ Bilsyn samt en række andre bilsynssteder for en pris af 450-500 kr.

De nye regler, der skal være opfyldt for at få Tempo 100-godkendelsen, ser således ud:

  • Campingvognens totalvægt må ikke overstige det trækkende køretøjs køreklare vægt (egenvægt + 125 kg).
  • Campingvognen skal have monteret slingrekobling.
  • Campingvognens dæk må ikke være mere end seks år gamle.
  • Campingvognen dæk skal være godkendte til min. 120 km/t (min. L-mærket).
  • Campingvognsdækkenes bæreevne skal svare til vognens akseltryk.
  • Campingvognens aksel skal være forsynet med støddæmper.
  • Trækkende køretøj skal have ABS-bremser.

Hvis disse krav er opfyldt, kan campingvognen godkendes til Tempo 100.

Endelig er det værd at bemærke, at campingvognen nu ikke længere godkendes i forhold til en bestemt bil - men som ved synsfri sammenkobling kan alle biler, der opfylder reglerne, trække en Tempo 100-godkendt campingvogn og må således køre 100 km/t.

Hvad er vores erfaring så med Tempo 100?

Tempo 100-godkendelsen ser vi som et kæmpe stort plus, når man nu som vi, har et vogntog, der i den grad lever op til lovkravene.

Vel vidende at det er meget store kræfter, der er sat i fart, når en personbil med en stor og tung campingvogn kører med 100 km/t - og at man uanset Tempo 100-godkendelsen aldrig skal køre hverken letsindigt eller som en tåbe - er det nu engang en befrielse at kunne køre lovligt med en fornuftig hastighed.

I Tyskland sender Tempo 100-mærket et rigtigt godt signal til de omkringkørende trafikanter om, at man er opmærksom på de lokale trafikale forhold i landet, har check på tingene og orden i sagerne. Endvidere fritages chaufføren for en konstant spejden i bakspejlet efter færdselspolitiet, mens man forsøger at opretholde en fornuftig hastighed, som er tilpasset den øvrige trafik, herunder især lastbilerne, som i Tyskland kører omkring 90 km/t og busserne, der som oftest må køre 100 km/t.

Dybest set er det vores opfattelse, at muligheden for at tilpasse hastigheden til den øvrige, langsomme trafik i form af lastbiler og busser er en gevinst - ikke bare for den enkelte campist, men også trafiksikkerhedsmæssigt. Før vi fik Tempo 100-godkendelsen havde vi rig lejlighed til at erfare, at det ikke er specielt fedt at blive udsat for en relativt langsom overhaling af et langt lastvognstog eller en turistbus med høj fart. Alle, der kører med campingvogn, kender suget sideværts imod det overhalende køretøj; især når det er alt for tæt på. En sådan overhaling kræver rigtig megen opmærksomhed fra de implicerede chauffører. Det er klart, at sådanne overhalinger hver gang kræver chaufførens maksimale opmærksomhed, og derfor slider på kræfterne efterhånden som dagen skrider frem og antallet af kørte kilometer øges.

Konklusion

Vores konklusion er, at vi ser Tempo 100-godkendelsen som et kæmpe stort plus - en frihed, vi skal formå at drage nytte af med stor ansvarlighed. Det er enorme kræfter, der er på spil, når man kører 100 km/t med en campingvogn spændt bagpå en personbil.

Opdateret: 18. november 2018